Mật ong Tây Nguyên, mật ong nguyên chất tại Hà Nội